خانه » گزارش تصویری » علما و فضلا » دیدار با آیت الله حسینی بوشهری رئیس حوزه های علمیه کشور

دیدار با آیت الله حسینی بوشهری رئیس حوزه های علمیه کشور

حسینی بوشهری  حسینی بوشهری

حسینی بوشهری  حسینی بوشهری

حسینی بوشهری  حسینی بوشهری

 

درباره admin

x

شاید بپسندید

نقد نظرات مهدی نصیری در مناظره الزام حجاب

در مناظره جناب آقای سوزنچی و مهدی نصیری اشکالات متعدد مبنایی به بیانات جناب آقای نصیری وجود دارد. دراین مرقومه پاسخ نقدها را ارائه خواهیم کرد تا صاحب نظران ومحققین وآحاد جامعه قضاوت دقیق تری داشته باشند.