خانه » اخبار » بررسی راهکارهای تقویت حجاب با همکاری مرکزحجاب ریحانه النبی در کیش
بررسی راهکارهای حجاب در جزیره کیش
بررسی راهکارهای حجاب در جزیره کیش

بررسی راهکارهای تقویت حجاب با همکاری مرکزحجاب ریحانه النبی در کیش

درباره admin

x

شاید بپسندید

نقد نظرات مهدی نصیری در مناظره الزام حجاب

در مناظره جناب آقای سوزنچی و مهدی نصیری اشکالات متعدد مبنایی به بیانات جناب آقای نصیری وجود دارد. دراین مرقومه پاسخ نقدها را ارائه خواهیم کرد تا صاحب نظران ومحققین وآحاد جامعه قضاوت دقیق تری داشته باشند.