خانه » آموزش » چهارمین جلسه دوره چهارم مبلّغه حجاب در شهرک پردیسان قم برگزارشد.
چهارمین جلسه مربیان حجاب ریحانه النبی شعبه اصفهان

چهارمین جلسه دوره چهارم مبلّغه حجاب در شهرک پردیسان قم برگزارشد.

photo_2016-03-01_09-32-44

استاد حجت الاسلام ابراهیم پوردراین جلسه به این نکته اشاره کردند که بررسی تک بعدی حجاب درست نیست .این که حجاب را فقط فردی یا اجتماعی و اخلاقی یا سیاسی و… بدانیم باعث بروز شبهاتی می شود باید آن را دارای ابعادمختلفی معرفی کنیم و برای جواب دادن به هر شبهه بدانیم از کدام بُعد باید پاسخ دهیم و به حجاب نگاه کنیم .
ایشان در نکته دیگری اشاره به این مساله داشتند که برخی از شبهات به تساوی حقوق زن و مرد برمی گردد .پس باید ابتدا مشخص کرد که آیا زن و مرد تساوی حقوق دارند یا نه و بعد به شبهات در این زمینه جواب داد .
نکته سوم اینکه در این رابطه مبلغ باید از مثال برای پاسخ گویی استفاده نماید .
نظم بخشیدن به شبهات برای پاسخ گویی بهتر و منسجم ،از دیگر نکات مطرح شده در خصوص شبهات حجاب می باشد .

درباره mir fathi

x

شاید بپسندید

هشتمین جلسه دوره چهارم آموزش مبلغه حجاب در پردیسان قم برگزار شد.

هشتمین جلسه آموزش مبلغه حجاب در روز یک شنبه ۲۹/۱/۹۵ با حضور حجت الاسلام والمسلمین ...