خانه » آموزش » هفتمین جلسه دوره چهارم مبلغه حجاب در پردیسان قم برگزار شد.
ششمین جلسه دوره سوم تربیت مبلغ حجاب
ششمین جلسه دوره سوم تربیت مبلغ حجاب

هفتمین جلسه دوره چهارم مبلغه حجاب در پردیسان قم برگزار شد.

جلسه آموزش مبلغه حجاب در روز یک شنبه ۲۲/۱/۹۵ با حضور مربیان مرکز حجاب ریحانه النبی در نمازخانه مرکز خدمات شعبه پردیسان برگزار شد.
در این جلسه حجت الاسلام محمد مهدی ابراهیم پور به بیان این شبهه که چرا فقط زن خود را بپوشاند و گفته نمی شود آقایان نگاه نکنند پرداختند .این جلسه به صورت کارگاهی برگزار شد که بیشتر مربی ها به تبادل نظر پرداختند و در انتها اقای ابراهیم پور جلسه را جمع بندی و نتیجه گیری کردند .در این جلسه گفته شد که برای پاسخ باید معادل سازی شود یعنی جای زن و مرد را عوض کرد با بیان یک مثال به زن بفهمانید که همان طور که برای او سخت است و با توجه به میل و کششی که در زنان است انجام ندادن یک سری از کارها از طرف آنان تا حدی محال است برای مرد هم همین طور است و نگاه کردن به زن میل و کششی است که در آنان وجود دارد و خوداری از این امر برای مردان بسیار سخت است .
حجت الاسلام ابراهیم پور بیان داشتند:نکته دیگر برای جواب دادن این است که زن با در معرض خود قرار دادن آرامش زندگی خود ودیگران را می گیرد همان گونه که زنی با نشان دادن زیبایی خود آشوب در دل مردان ایجاد می کند زن دیگری هم پیدا می شود تا زندگی این زن را به ناآرامی بکشاند .نکته بعد در بیان تفاوت های تکلیفی زن و مرد است که همه آنچه برای زن قرار داده شده برای مرد نیست وبالعکس .

درباره mir fathi

x

شاید بپسندید

هشتمین جلسه دوره چهارم آموزش مبلغه حجاب در پردیسان قم برگزار شد.

هشتمین جلسه آموزش مبلغه حجاب در روز یک شنبه ۲۹/۱/۹۵ با حضور حجت الاسلام والمسلمین ...