مرکز حجاب ریحانه النبی

بازید مسئولین شعبه ارومیه از مدارس تحت پوشش طرح ملی حجاب – ۹۶

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و طرحهای کاربردی حجاب ریحانه النبی (سلام الله علیها)؛ مسئولین شعبه ارومیه این مرکز با حضور در مدارسی که در آنها طرح ملی حجاب اجرا می شود از نزدیک روند اجرای طرح مذکور را ارزیابی نمودند.

مدیران استانی مرکز حجاب ریحانه النبی با بازرسی از مدارس تحت پوشش طرح و جویا شدن نظرات مدیران و کادر دبستانها، عملکرد مربیان حجاب را در سال تحصیلی جاری مورد بررسی قرار دادند.